Professionellt

Jag driver sedan 1982 Digital Design AB, och arbetar som teknikkonsult.

Genom åren har vi utfört en mängd olika uppdrag åt många olika kunder. Gemensamt för dem alla är att alla varit teknikinriktade, med tyngdpunkt mot elektronik och programvara. I våra projekt arbetar vi idag mycket med .Net/C# och databaser, t.ex SQL Server och MySQL.

Mitt liv är fyllt av teknik i olika former; det är alltid kul att skaffa mer kunskap om hydraulik, industrirobotar och annat som gör livet intressant.

På undersidorna här i menyn Professionellt finns lite mer om de olika typer av projekt jag arbetar med till vardags.