Systemutveckling

Vi arbetar mycket med utveckling av kompletta kundanpassade system, där både mjuk- och hårdvara är inblandade. Ofta är det s.k inbyggda system (embedded systems) med specialkonstruerad hårdvara och tillhörande programvara.

Några exempel är:

  • Spolare för desinficering av sjukvårdsutrustning
  • Batteriladdare av en mängd olika typer
  • Testsystem för automatiskt produkttest och kalibrering i produktion
  • Motorstyrningar, DC och tre-fas
  • Färgväxlare, för ljusstyrning på teatrar
  • Felindikeringspaneler till lok
  • Samt en hel del annat…