Styrelsearbete

Hjälper till med styrelsefunktioner och rådgivning vid arbetet, samt deltar på årsstämma etc om så önskas.