Fiber & TV

Konsultationer vid projektledning/upphandling/medlemsinformation/installation, inför och i samband med installation av fiber.